Test palności UL 94

UL 94 to jest jednym z najczęściej stosowanych testów  dla produktów, elementów i części wykonanych z tworzyw sztucznych. Celem stosowania tego typu testu jest wstępne wskazanie przydatności danego materiału pod względem palności do konkretnego zastosowania.

Testy UL94 pozwalają nadać badanym materiałom klasę palności, na którą mają wpływ m.in.:
  • szybkość spalania pionowego,
  • szybkość spalania poziomego,
  • ponowny zapłon przy użyciu drugiego płomienia,
  • kapanie płonących fragmentów,
Klasa UL 94 V dotyczy próbek tworzyw sztucznych (np. PVC), umieszczonych pionowo. Górna cześć próbki do stojaka. Do dolnej części przykłada się płomień bezpośrednio pod próbką. Ocenia, podlega czas samo gaśnięcia, zapłonu drugim  płomieniem oraz kapania płonących fragmentów.

UL 94 VTM  Ten test jest podobny do testu pionowego spalania, z tym wyjątkiem, że materiał jest owijany wokół trzpienia przed zamocowaniem do stojaka, a zastosowanie płomienia jest ograniczone. W tym teście płomień działa na próbkę, tylko przez 3 sekundy.

UL 94 5V dotyczy materiałów w formie prętów lub płytek. Aby materiał uzyskał tą klasę nie może się palić lub żarzyć przez dłużej niż 60 sekund  po podaniu piątego płomienia. Testowany materiał nie może kapać.

UL 94 HB to test poziomego spalania. Próbka o grubości od 3 do 13mm otrzyma oznaczenie HB jeśli szybkość spalania będzie mieścić się 40mm na minutę. Dla próbek o grubości poniżej 3 mm grubości szybkość spalania może przekroczyć 75 mm na minutę. Materiał zostanie również oceniony jako HB, jeśli przestanie się palić przed oznaczeniem 100 mm, niezależnie od grubości.


UL 94 HBF to test poziomego spalania próbek w formie pianek (np. guma spieniona, mikroguma epdm, pianka polietylenowa).  Materiał zostanie sklasyfikowany jako materiał HBF, jeśli jego szybkość spalania nie przekroczy 40 mm na minutę na długości 100 mm lub jeśli przestanie się palić, zanim płomień lub żarzenie osiągnie znacznik 125 mm.