ASTM D1056 - norma materiałowa


ASTM D1056 to standardowa specyfikacja dla materiałów o elastycznych komórkach, w szczególności dla gumy gąbczastej lub ekspandowanej. Materiały elastyczne komórkowe są zazwyczaj klasyfikowane jako gąbka o otwartych komórkach i ekspandowane o zamkniętych komórkach. 
W ramach normy produkty są identyfikowane za pomocą trzyznakowego numeru prefixu (np.: 2A2). Te trzy znaki oznaczają typ, klasę i gradację. 

Typ
Specyfikacja obejmuje dwa rodzaje gumy komórkowej oznaczone przedrostkami 1 i 2
 • Typ 1 = kauczuk otwartokomórkowy
 • Typ 2 = kauczuk zamknięto-komórkowy
Klasy
Oba typy są podzielone na cztery klasy, oznaczone literami A, B, C i D
 • Klasa A - Kauczuk komórkowy wykonany z kauczuku syntetycznego, kauczuku naturalnego, kauczuku z odzysku lub materiałów gumopodobnych, pojedynczo lub w połączeniu, gdzie nie jest wymagana szczególna odporność na działanie olejów bazowych z ropy naftowej. 
 • Klasa B - Guma komórkowa wykonana z kauczuku syntetycznego lub materiałów gumopodobnych, pojedynczo lub w kombinacji, spełniająca specyficzne wymagania odporności na działanie oleju przy niskiej zmianie masy.  
 • Klasa C - Guma komórkowa wykonana z kauczuku syntetycznego lub materiałów gumopodobnych, pojedynczo lub w połączeniu, spełniająca specyficzne wymagania odporności na oleje przy średniej zmianie masy.  
 • Klasa D - Guma komórkowa wykonana z syntetycznego kauczuku lub materiałów gumopodobnych, pojedynczo lub w połączeniu, spełniająca szczególne wymagania odporności na ekstremalne temperatury -103 do 347°F (-75 do 175°C): ale szczególna odporność na działanie olejów na bazie ropy naftowej nie jest wymagana.
Gradacja
Każda gradacja jest oparta na określonym zakresie twardości wyrażonej przez ugięcie przy ściskaniu. Gradacje są oznaczone cyfrą; klasy bardziej miękkie są oznaczone niższymi cyframi, a klasy twardsze wyższymi.

 GradacjaZakres PSI   Zakres kPa
 0  0 - 2  0 - 13,8
 1  2 - 5  13,8 - 34,5
 2  5 - 9 34,5 - 62,1 
 3  9 - 13  62,1 - 89,6
 4  13 - 17  89,6 - 117,2
 5  17 do 25  117,2- -172,4

Właściwości materiałów są dokładniej zdefiniowane przez litery surfixa, które odnoszą się do konkretnych wymagań dotyczących właściwości materiału:
 • A - odporność na ciepło
 • B - współczynnik kompresji (B1 tylko dla 1A, 1B, i 1C) (B2 & B3 tylko dla 2A, 2B, 2C, 2D)
 • C - Odporność na ozon, warunki atmosferyczne
 • D - Odporność na obciążenia
 • E - odporność na płyny
 • F -odporność na niską temperaturę
 • G - odporność na rozdarcie
 • J - odporność na ścieranie
 • K - Zdolność przylegania
 • L - absorpcja wody
 • M - właściwości spalania
 • N - odporność na uderzenia
 • P - odporność na zaplamienie
 • R - sprężystość
 • T - rozciąganie/wydłużanie
 • W - Gęstość
 • Z - Wymagania specjalne
Odczytanie oznaczenia na przykładzie uszczelki samoprzylepnej 40ShA Epdm wzmocnionej

ASTM D1056-14:  2A1 B3 C M

2A1 - guma zamkniętokomórkowa z kauczuku naturalnego lub syntetycznego bez specjalnych wymagań w zakresie odporności na oleje mineralne i ropę naftową, miękka (gradacja 1)
B3  - odkształcenie po kompresji
C  -  odporność na ozon, warunki atmosferyczne
M - właściwości spalania