Siła klejenia - AFERA 5001

Siła klejenia w przypadku taśm i  uszczelek samoprzylepnych jest jednym z kluczowych parametrów tego typu produktów.  Pomiary siły klejenia pozwalają dostrzec subtelne różnice pomiędzy
różnymi recepturami, materiałami, składnikami chemicznymi i procesami produkcyjnymi.
Dla wielu produktów zgodności partii z istniejącym standardem może być
kluczowa i z tego powodu systematyczna kontrola parametrów powinna być realizowane w oparciu o standaryzowane procedury. Z tego powodu stowarzyszenia producentów (FINAT, AFERA, PCTC, ASTM) opracowały, testy, które pozwalają ocenić i porównać zachowanie taśm i błon klejowych.
 
Najbardziej popularne testy to:
  • zrywanie taśmy (błony klejowej) siłą równoległą do płaszczyzny klejenia - zrywanie 180 stopni,
  • zrywanie taśmy (błony klejowej )siłą prostopadłą do płaszczyzny klejenia - zrywanie 90 stopni.


Zrywanie taśmy pod kątem 90 stopni np. w przypadku normy AFERA 5001 metodą F odbywa się poprzez pomiar średniej siły potrzebnej do odrywania taśmy (błony klejowe stosowanej w uszczelce) pod kątem 90 stopni od płyty ze stali nierdzewnej. Wynikiem pomiaru jest wykres ilustrujący siłę w Niutonach w skali czasu.
 
Aby wyniki nadawały się do porównania, należy zachować za każdym razem:
  • temperaturę
  • wilgotność
  • szerokość próbki np. 25mm
  • czas kontaktu taśmy z powierzchnią testową,